Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 2 | 45 | 97-109

Article title

Social media jako narzędzie oddziaływania na decyzje zakupowe konsumentów

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Celem artykułu jest ukazanie wpływu social mediów na decyzje zakupowe konsumentów. Wykorzystano metodę CAWI (badań online) oraz desk research. Przeprowadzone badania umożliwiły zbadanie efektywności social media marketingu oraz sformułowanie wniosków, z których najistotniejszym jest to, że pomimo występujących niedogodności, działanie przedsiębiorstw w mediach społecznościowych jest jednym z bardziej skutecznych elementów strategii marketingowej, ponieważ daje ogromne możliwości do rozwoju wizerunku marki przedsiębiorstwa, dialogu z konsumentami oraz prowadzi do stania się integralnym członkiem społeczności konsumenckiej.

Year

Volume

2

Issue

45

Pages

97-109

Physical description

Dates

published
2021

Contributors

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
author
  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

References

  • Gogołek W., Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie i paradoksy, Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa 2010.
  • Grębosz M., Siuda D., Szymański G., Social media marketing, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2016.
  • Janoś-Kresło M., Mróz B., Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006.
  • Kaplan A. M., Haenlein M., Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, Business Horizons, Vol. 53, Issue 1, 2010.
  • Stolecka-Makowska A., Kultura jako determinanta zmian zachowań nabywczych konsumentów podlegających akulturacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 270, Katowice 2016.
  • Werenowska A., Social media marketing (SMM) jako narzędzie komunikacji przedsiębiorstwa z grupami otoczenia, Turystyka i Rozwój Regionalny Nr 12, 2019, s. 101.
  • Wieczerzycki M., Istota mediów społecznościowych a zachowania współczesnych konsumentów, Logistyka, Nr 4, 2013, s. 647.
  • Wiśniewska A., Czynniki decydujące o wrażliwości konsumentów na markę, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2005.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
2010691

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-1507-4943-year-2021-volume-2-issue-45-article-e7415a04-bb43-3f05-92da-f3f56f9197fe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.