Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl
Title

Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy

Other titles

ISSN

1689-6416
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes

Editorial office

Persons and institutions

Next title

Previous title

Expand/Collapse Notes, frequency, content page

Frequency

annual

Full contents local availability

Yes

Notes

Czasopismo"Student niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy" wydawane od 1997 roku podejmuje szeroko pojętą problematykę edukacji włączającej na wszystkich poziomach edukacji. Zawiera opracowania podnoszące teoretyczne problemy edukacji integracyjnej i inkluzyjnej oraz zawiera praktyczne uwagi dotyczące kształcenia integracyjnego i inkluzyjnego. Autorzy materiałów publikowanych w czasopiśmie wskazują wielość torów dochodzenia do integracji społecznej, uzyskiwania spoistości społecznej i solidarności międzyludzkiej na różnych poziomach. "Student niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy" jest także miejscem prezentowania doświadczeń w zakresie edukacji włączającej w Europie i na świecie. Stałą część publikacji stanowią także praktyczne rozwiązania metodyczne i scenariusze zajęć integracyjnych opracowane i prezentowane przez praktyków: nauczycieli, wychowawców, pedagogów.
Journal contents
  • Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.