Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl
Title

Doctrina. Studia społeczno-polityczne

Other titles

ISSN

1730-0274
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes

Editorial office

Persons and institutions

Next title

Previous title

Expand/Collapse Notes, frequency, content page

Frequency

annual

Full contents local availability

Yes

Notes

DOCTRINA – jest pismem naukowym obejmującym problematykę nauk społecznych i humanistycznych wydawanym przez Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Wydawane prace dotyczą szeroko rozumianej politologii, historii najnowszej, nauk o bezpieczeństwie, filozofii politycznej i społecznej oraz socjologii polityki. Teksty przesłane na adres Redakcji kierowane są do zewnętrznych recenzji (po opinii o przydatności do druku wyrażonej przez Redaktorów Tematycznych i ewentualnie Radę Naukową), które warunkują ich wydanie.
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.