Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 11 | 213-222

Article title

Port morski jako element lądowo‐morskiego łańcucha transportowego na przykładzie Portu Gdańsk

Content

Title variants

EN
Seaport as an element of the road and sea transport and logistics chain. Case study of the Gdańsk Port

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Rola portów morskich w lądowo‐morskich łańcuchach transportowych wzrastała wraz z osiąganiem przez nie kolejnych etapów rozwoju, zwanych jako generacje portów morskich. W celu zachowania konkurencyjności w lądowo‐morskich  łańcuchach transportowych, porty morskie powinny zadbać o szybkość i jakość obsługi statków, przekładające się na cenę usługi oraz o dogodny dojazd do portu od strony zaplecza, ponieważ te podstawowe czynniki warunkują wybór nie tylko portu morskiego, lecz również trasy przebiegu całego „łańcucha”. Budowa terminala DCT Gdańsk sprawiła, że port w Gdańsku stał  się  znaczącym, bałtyckim hubem, a także doprowadziła do powstania Pomorskiego Centrum Logistycznego. Owe inwestycje, wraz z powstaniem systemów informacyjnych dla użytkowników „łańcucha” i modernizacją  oraz budową  dróg i sieci kolejowych, sprawiły, że zgodnie z kryteriami UNCTAD, port w Gdańsku można zaliczyć do IV generacji portów morskich.
EN
The role of seaports in the land‐sea transport chains increased along with the achievement of subsequent stages of development, known as seaport generations. In order to remain competitive in the land‐sea transport and logistics chains, seaports should ensure the speed and quality of ship service, translating into the price of the service, and convenient access to the port from the hinterland, because these basic factors determine the choice not only of a seaport, but also the routes of the entire “chain”. The construction of the DCT Gdańsk terminal made the port of Gdańsk a significant Baltic hub and led to the establishment of the Pomeranian Logistics Center. These investments, along with the creation of information systems for the users of the  ʺchainʺ and the modernization and construction of roads and rail networks, made the port of Gdańsk the fourth generation seaport (according to the criteria of UNCTAD).

Keywords

Year

Issue

11

Pages

213-222

Physical description

Dates

published
2021-08-30

Contributors

  • Uniwersytet Gdański

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-1731-6707-year-2021-issue-11-article-6039
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.