PL EN


2010 | 4 | 2 | 233-245
Article title

Teologia katolicka a młodsza Europa globalizacyjnej współczesności (cz. 1)

Authors
Content
Title variants
EN
Catholic Theology and the Younger Europe in the Times of Globalization (Part 1)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kraje środkowej i północnej Europy: Węgry, Czechy, Polska i Skandynawia, zostały na sposób oficjalny schrystianizowane w X-XI stuleciu, spotykając się z typem kultury chrześcijańskiej, danym w postaci gotowego i dojrzałego wzorca ze strony frankijskiego Zachodu, który przez stulecia nie przestał stanowić miary pogłębiających się procesów okcydentalizacji. Realizowane po upadku komunizmu transformacje ustrojowe i przemiany społeczno-polityczne i ekonomiczne w społecznościach Europy Środkowej i Wschodniej zdają się potwierdzać upowszechnione uproszczone postrzeganie w kategoriach zapóźnienia cywilizacyjnego. Jednak, czy nie należałoby raczej dostrzec młodszości cywilizacyjnej tychże społeczności jako realiów uprawiania teologii i czynienia refleksji nad Słowem objawiającym się w dziejach? Powyższe okazuje się niezwykle istotne, skoro rozpoznaje się, że kształt refleksji teologicznej wynika z kulturowych uwarunkowań oraz wydarzeń dziejów określonej wspólnoty społecznej.
EN
In view of the contemporary integration of the EU member states and in the context of the fast globalizing world of today, the author raises the issue of civilizational backwardness, which by the political and intellectual representatives of the Western world (and hence its societies) is widely identified with the notions of post-totalitarian and postcommunist Central and Eastern European societies, and thus with the Polish society and those practising theology in the Catholic Church in Poland at the beginning of the 21st century. In the first part of his reflection, the author postulates defining the civilizational ‘youngerness’ with respect to the evident relativity of the idea of civilizational backwardness in the historical perspective, especially taking into consideration the ever-changing political, cultural and civilizational domination in Europe. Later on he outlines the hope which he cherishes towards those practising theology and reflecting upon the evangelical message, who bring it into effect through their faith and spread it on in their communities in local churches of the Catholic Church in Poland. Those faith communities, with their morally creative members, stem from the tradition of Polish social, philosophical and theological thought, shaped in the course of the vicissitudes that the Polish society and the country itself underwent due to Poland's specific location on the border between the European East and West.
Keywords
Year
Volume
4
Issue
2
Pages
233-245
Physical description
Dates
published
2020-04-03
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-1732-4572-year-2010-volume-4-issue-2-article-8414
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.