PL EN


2011 | 5 | 1 | 31-39
Article title

Ślady chrystologii politycznej w kazaniach św. Leona Wielkiego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Analiza Mów papieża Leona Wielkiego pozwoliła zauważyć obecność określeń odnoszących się do Chrystusa, które są śladami chrystologii politycznej, dominującej w teologicznej refleksji IV stulecia. Pojęcia, które odwoływały się do królowania i panowania Chrystusa, miały na celu podkreślenie Jego współistotności z Ojcem, co było reakcją na błędy arianizmu. Z drugiej zaś, zestawiając królewską godność Chrystusa z osobą cesarza, ukazywały wzór dla chrześcijańskiego monarchy, akcentując, iż winien on troszczyć się o królestwo Chrystusowe na ziemi, broniąc je, lecz również dążyć do jego rozszerzania.
Keywords
Year
Volume
5
Issue
1
Pages
31-39
Physical description
Dates
published
2020-04-03
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-1732-4572-year-2011-volume-5-issue-1-article-8395
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.