PL EN


2012 | 6 | 1 | 77-87
Article title

Z Ewangelią od-nowa. Katolickie założenia ewangelizacji kultury

Authors
Content
Title variants
EN
With the Gospel Anew. The Catholic View of the Evangelization of Culture
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Po Vaticanum II Kościół postrzega siebie jako misterium, communio i missio. To wynika z trynitarnej wizji Kościoła. Z misji Syna i Ducha rodzi się wspólnota. Pod wpływem obecności Kościoła w świecie rodzi się nowa kultura. Chrześcijaństwa jednak nie da się zredukować do kultury. Działania Kościoła nie można ograniczyć do strażnika przeszłości. Do jego istoty należy ewangelizacja. To przekonanie wciąż wzrasta. Na rok 2012 zaplanowano w rzymie synod biskupów. Dostępne lineamenta nie tylko wzmacniają apel o nową ewangelizację, zwracają również uwagę na potrzebę analizy kontekstu dzisiejszego życia człowieka. Wojny i totalitaryzm, które przyniosły śmierć milionów ludzi w XX wieku w europie, doprowadziły nie tylko do odrzucenia chrześcijaństwa, ale także dotychczasowych autorytetów. Dlatego Kościół oferuję na tę sytuację orędzie Jezusa Chrystusa, który przywraca właściwy sens ludzkiemu życiu. Oznacza to ewangelizowanie dzisiejszej kultury.
EN
After the Second Vatican Council, the catholic Church considers itself as a misterium, a communio, and a missio. This is the trinitarian vision of the Church. The Father sent the Son and the Spirit: out of these two missions a community is born. For two millennia the Church has been proclaiming faith in many dimensions. A new culture has been born of christianity, but christianity cannot be reduced to culture, it cannot be a mere guardian of the past. In its very heart lies the non-proselytic mission to spread the Gospel, a mission whose importance is being more and more readily acknowledged with time. A bishops’ synod is planned for the year 2012 in Rome. The available lineamenta not only augment the call for a new evangelization but also draw attention to the contemporary context of people’s lives. It is noted that the 20th c. wars and totalitarian systems, responsible for the deaths of millions, have not only lead to the rejection of christianity but also of what or who was before considered a paragon to follow. Nihilistic attitudes are surfacing and transforming into anarchy; social attitudes prioritize changes in those laws which shelter people from misfortune and misery. The conversion of hearts is necessary in both cases. The Church proposes, in this context, the Word of Jesus Christ, who reinstalls the proper sense of the human life. This means, in turn, the need to evangelize contemporary culture.
Keywords
Year
Volume
6
Issue
1
Pages
77-87
Physical description
Dates
published
2020-04-02
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-1732-4572-year-2012-volume-6-issue-1-article-8360
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.