Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 6 | 1 | 191-209

Article title

W sprawie warunku pozostawania teologii polskiej "Benedicta" dla narodu i społeczeństw Zachodu

Authors

Content

Title variants

EN
In the Matter of Polish Theology Remaining Benedicta For the Nation And Western Societies

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Tylko we współdziałaniu z eklezjalną hierarchią i Magisterium Kościoła teologia może stać się w pełni theologia benedicta dla ponowożytnej współczesności, zauroczonej pooświeceniowymi ideami przebudowyspołeczeństw, i zastąpić „nienaukową” wiarę nauką przeniesioną w praxis. O ile w odnowie teologicznej, skutkującej odnową soborową Vaticanum II, konieczne było przezwyciężenie neoscholastycznej koncepcji kształtowania myśli teologicznej i uprawiania teologii jako sacra metaphysica niezdolnej do rozpoznania w swej refleksji misterium wcielenia Słowa, o tyle współcześnie przychodzi teologii przezwyciężać klimat duchowy ponowoczesności, naznaczony paradygmatem neopozytywizmu bądź neokantyzmu, nie wychwytującym nadprzyrodzoności jako rzeczywistości transcendującej fizykalność doczesności. Okazuje się zatem konieczne, aby hierarchiczny Kościół mógł moralnie wzbogacać sferę publiczną i polityczną postawami wiary wraz z rozpoznawaniem wspólnego dobra i sensu zdarzeń współczesności, tak aby teologia jako wiara in statu scientiae była w stanie czynić refleksję w kontekście Kościoła, a jednocześnie pozostawać inspiracją dla innych dyscyplin nauki w swym potencjale pozanaukowym i dopełnieniem ich wyników badań.
EN
The author stresses that only in cooperation with the Church hierarchy can theology fully become benedicta for the postmodern present, overcoming the spiritual atmosphere of postmodernism marked by neo-positivism and neo-kantism.

Keywords

Year

Volume

6

Issue

1

Pages

191-209

Physical description

Dates

published
2020-04-03

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-1732-4572-year-2012-volume-6-issue-1-article-8371
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.