Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 6 | 2 | 91-103

Article title

Dwa Izraele: ciągłość i nieciągłość jako istotny element historii ludu Bożego

Content

Title variants

EN
Two Israels: Continuity and Discontinuity as Essential Elements in the History of People of God

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Nazywanie Kościoła „nowym Izraelem” jest fundamentalne dla całej współczesnej eklezjologii. Określenie to wyraża z jednej strony ciągłość dwóch wspólnot duchowych, a z drugiej, istotną nowość, wynikającą z pojawienia się Mesjasza. Ciągłość i nieciągłość tak ukształtowanej historii zbawienia spontanicznie prowadzi do pytania o sposób realizacji zbawczego zamysłu Boga. Jeżeli Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi, to czy z konieczności realizuje się ono w dwóch różnych grupach stanowiących jeden lud Boży? Odpowiedź kryje się w wykazaniu, że elementy konstytuujące lud Izraela uwidaczniają się następnie w Kościele.
EN
One of the main concepts in the contemporary ecclesiology is the idea of the people of God. This biblical term defines and expresses the existence of Israel as people with fixed social forms and referring to the cult. People of Israel are the people of God. In the New Testament this definition is applied to the Church as the people gathered by Christ and given to God. On this basis the name “new Israel” is applied to the Church. The above article presents essential factors forming the concept of the people belonging to God, and then refers to similarities and differences between the Church and Israel as theological community. On this basis it tries to show the continuity in the existence of both peoples that lasts nowadays and is the implementation of redemptive plans of God to some degree.

Keywords

Year

Volume

6

Issue

2

Pages

91-103

Physical description

Dates

published
2020-04-02

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-1732-4572-year-2012-volume-6-issue-2-article-8344
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.