PL EN


2013 | 7 | 2 | 63-78
Article title

Maryjność polskich świadków wiary według Piotra Skargi i Jana Pawła II

Authors
Content
Title variants
EN
Marian Devotion of Polish Witnesses of Faith According to Piotr Skarga and John Paul II
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Studium życiorysów polskich świętych z wieków od X do XVI przedstawianych przez ks. Skargę i Jana Pawła II prowadzi do wniosku, że polscy święci reprezentują wiele modeli maryjności: od przyzywania Matki Pana po naśladowanie Jej postaw. W relacjach obu autorów przedstawione zostały różne modele, ale brak dowodów na promowanie i eksponowanie jednej tylko formy maryjności. Żywoty niektórych świętych nawet przemilczają sprawę maryjności. W świetle tych relacji negatywnie zostaje zweryfikowana hipoteza o jednej drodze maryjnej polskich świętych.
EN
A study of Piotr Skarga’s and John Paul II’s biographies of Polish saints from between the 10th and the 16th c. reveals that the saints represent many models of Marian devotion: from calling upon the Virgin Mother to following her attitudes. Thus, no evidence has been found for promoting and highlighting a specific model of Marian devotion. Indeed, some biographies even fail to mention the subject. Therefore, the hypothesis of a single and uniform Marian way of Polish saints must be refuted. The study has also revealed an original model of Polishness in the period investigated. It had a universal dimension, approximating the idea of ”Church”. For example, St. Wojciech (Adalbert of Prague) is a patron saint of Poland and is regarded as a Polish saint.
Year
Volume
7
Issue
2
Pages
63-78
Physical description
Dates
published
2020-04-02
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-1732-4572-year-2013-volume-7-issue-2-article-8306
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.