PL EN


2015 | 9 | 1 | 209-222
Article title

Dusza Kościoła

Content
Title variants
EN
The Soul of the Church
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst napisany na seminarium Sługi Bożego Ks. Doc. Wincentego Granata nieco ponad pół wieku temu. Prezentuje ówczesny, przedsoborowy stan dyskusji nad duszą Kościoła. Czyni to na podstawie rozprawy doktorskiej z rzymskiego Angelicum: Marcial Versiani, De Spiritu Sancto Anima Corporis iuxta doctrinam Litterarum Encyclicarum „Mystici Corporis”, Curitibae (Brasilia) 1957. Nauczanie encykliki Mystici Corporis Christi Autor prezentuje w kontekście ówczesnej teologii, dlatego jego rozprawa – mimo upływu półwiecza – zachowuje wartość dla zainteresowanych tematem. Również podejmujący temat duszy Kościoła w nauczaniu Soboru czy w okresie posoborowym z pożytkiem i wdzięcznością sięgną po Versianiego, który znakomicie ułatwi odpowiedź na pytania: „A co Sobór wniósł? Czego uczono o duszy Kocioła przed Vaticanum II? Co nowego wnoszą teologowie po Vaticanum II?”.
EN
The author takes a closer look concerning the soul of the Church based on the dissertation of: Marcial Versiani, De Spiritu Sancto Anima Corporis iuxta doctrinam Litterarum Encyclicarum “Mystici Corporis”, prepared by the Angelicum in Rome, and published in Brasil (Curitiba 1957). – According to Versiani’s synthesis, the Holy Spirit is the Soul of the Mystical Body of Christ (here the author gives reasons why) and the Soul of Christ. Taking on different forms of activity in the Church which is the Mystical Body of Christ: the Holy Spirit lives in and is its Bond of Union (Vinculum Unionis), Source of Life (Spiritus Vitae) and Source of Truth (Spiritus Veritatis). – Other than the Holy Spirit as – the uncreated soul of the Church – some theologians hold that there is a second, created soul of the Church (Bellarmin, Bossuet, Billuart, Perron, de Groot, Billot, Schultes, Tyszkiewicz, Sauras), though some understand it to be faith, hope, love, sanctifying grace, and the never ending assistance of the Holy Spirit while others see it as faith, hope, love together with all the supernatural gifts.
Year
Volume
9
Issue
1
Pages
209-222
Physical description
Dates
published
2020-03-28
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-1732-4572-year-2015-volume-9-issue-1-article-7995
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.