PL EN


2016 | 10 | 1 | 119-133
Article title

"Świat to ciało Boga". Granice metafory z punktu widzenia doktryny katolickiej

Content
Title variants
EN
"World is God's Body". Limits of the Metaphor From the Perspective of Catholic Doctrine
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
„Świat to ciało Boga” jest metaforą rozwijaną na gruncie teologii feministycznej. Niniejszy tekst stara się zbadać tę metaforę przez pryzmat nauczania Kościoła katolickiego. W tym celu mierzy się z pytaniem o właściwe rozumienie relacji pomiędzy Bogiem a światem, rozumienie Wcielenia, natury człowieka. Artykuł próbuje również ukazać założenia, na jakich budowana jest metafora „świat to ciało Boga” oraz nazwać błędy, do jakich może prowadzić, nie zapominając przy tym o jej pozytywnych stronach.
EN
“World is God’s body” is a metaphor developed in feminist theology. This paper tries to examine this metaphor by the lens of catholic church teaching. For this purpose poses a question of proper relation between God and world, of incarnation and human nature. The article tries to show the assumptions on which the metaphor “world is God’s body” is built and to name errors which it can produce while not forgetting about its positive sites.
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
119-133
Physical description
Dates
published
2020-03-26
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-1732-4572-year-2016-volume-10-issue-1-article-7773
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.