PL EN


2017 | 11 | 2 | 5-17
Article title

Kultura - ewangelizacja kultury - inkulturacja wiary

Content
Title variants
EN
Culture - Evangelisation of Culture - Inculturation of Fatih
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Z racji komunikacyjno-komunijnej natury osoby ludzkiej i Kościoła, istniejących zawsze w relacji do Boga, ludzi i świata, wiara i życie Kościoła są istotnie powiązane z kulturą. Relacja ta jest zawsze bardzo dynamiczna i nieustannie trzeba zabiegać o nadawanie jej właściwych kształtów. Temu właśnie służy refleksja teologiczna nad samą kulturą oraz nad wzajemnymi relacjami między wiarą a kulturą, która docenia i promuje współcześnie modele i strategie działania określane jako ewangelizacja kultury i inkulturacja wiary.
EN
Because of the communicational-communional nature of the human person and of the Church, always existing in relation to God, people and the world, the faith and life of the Church are essentially related to culture. This relationship is always very dynamic and there must be constant strive to give it the right shape. This is the purpose of the theological reflection on culture itself and on the mutual relations between faith and culture, which appreciates and promotes contemporary models and strategies of action known as evangelization of culture and the inculturation of the faith.
Year
Volume
11
Issue
2
Pages
5-17
Physical description
Dates
published
2020-03-24
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-1732-4572-year-2017-volume-11-issue-2-article-7434
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.