PL EN


2017 | 11 | 2 | 183-202
Article title

Romano Guardiniego podstawy teo-logii

Content
Title variants
EN
Romano Guardini Basic's of Theo-logy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono podstawy teo-logii Guardiniego. Chodzi tu o wąski zakres teo-logii wywodzący się wprost z etymologii. Podstawy „słowa o Bogu” profesora z Monachium zawierają się w twórczym napięciu wyrażonym w słowach „Bóg daleki – Bóg bliski”. Bóg, nie przestając być Bogiem nieznanym, całkowicie Innym, poza „granicą”, jest jednocześnie Bogiem bliskim – w objawionej tajemnicy stworzenia na obraz i podobieństwo Boże, w relacji „ja – Ty”, do której zaprasza oraz w tajemnicy opatrzności. Kulminacją bliskości Boga jest wcielenie, dzięki któremu możemy mówić o „ludzkim” Bogu i możemy Go „zobaczyć”. Podsumowaniem jest prezentacja Bożych paradoksów oscylujących między biegunami bliskości i oddalenia.
EN
Romano Guardini, one of the greatest theologians of the 20th century, can be called a ‘man of borders’. Guardini was born in Italy but lived in Germany. He was an educated theologian and philosopher, with a passion for knowledge of literature, art, psychology and pedagogy. Being a ‘man of borders’ has resulted in a comprehensive and wide-eyed glance at God, world, man, and their reciprocal relation to life, which has contributed to the development of deep religious culture of his lifetime. This article attempts to present the basics of Guardini’s theology. Precisely, it concerns a narrow range of theology derived directly from etymology. The foundations of the Munich Professor’s theology about the ‘word about God’ lie in the creative tension expressed in the words ‘Close God – Remote God’. Being the God that can be defined as unknown, completely different, outside the ‘boundary’, God is also at the same time a close God – in the revealed mystery of creation, in the image and likeness of God, in the relationship ‘me – You’ to which He invites. Also in the mystery of Providence. The culmination of God’s closeness is the Incarnation, thanks to which we can speak of a ‘human’ God whom we can ‘see’. The summary of the article constitutes a presentation of God’s paradoxes oscillating between the poles of proximity and distance.
Year
Volume
11
Issue
2
Pages
183-202
Physical description
Dates
published
2020-03-24
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-1732-4572-year-2017-volume-11-issue-2-article-7478
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.