PL EN


2018 | 12 | 1 | 169-180
Article title

Jacka Salija współczesna apologia Kościoła

Authors
Content
Title variants
EN
Jacek Salij's Contemporary Apology of Church
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Trudno mówić o Kościele i bronić go we współczesnym świecie. Nie boi się jednak tego zadania polski dominikanin Jacek Salij, który dokonuje swoistej apologii Kościoła. W niniejszym artykule w kilku punktach autor ukazał oryginalność i aktualność eklezjologicznej myśli Jacka Salija. Wielką zaletą teologii o. Salija jest komunikatywność i obrazowość. Apologia Kościoła tego dominikanina bez wątpienia pozwala na nowo spojrzeć na Kościół dzisiejszemu człowiekowi.
EN
Nowadays speaking about the Church and defending it is a very big challenge. However a Polish Dominican Jacek Salij is not afraid of this task and he performs a kind of apology for the Church. In this article in several points the author shows originality and timeliness of the ecclesiological thought of Jacek Salij. The great advantage of his theology is communication and imagery. Certainly the apology of Church of the Black Friar gives modern man a new look at the Church.
Keywords
Year
Volume
12
Issue
1
Pages
169-180
Physical description
Dates
published
2020-03-24
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-1732-4572-year-2018-volume-12-issue-1-article-7403
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.