Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 15 | 15 | 51-65

Article title

Dialog w nauce i o nauce – o ograniczeniach polityki naukowej

Authors

Content

Title variants

EN
Dialogue in science and on science – about the limits of the science policy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Tekst traktuje o generaliach związanych z fundamentalnymi barierami utrudniającymi prowadzenie skutecznej polityki publicznej wobec sektora nauki i szkolnictwa wyższego. Jego treść nie odnosi się wyłącznie do Polski i nie do konkretnych propozycji rozwiązań formalnych, ale też był pisany z myślą o polskiej nauce. Autor inspirował się, nie trzymając się ich kurczowo, znanymi tekstami zarówno klasyków poważnych, jak i klasyków odważnych. Do tych pierwszych zaliczają się: polski mikrobiolog i filozof, Ludwik Fleck wraz z kontynuatorami, przede wszystkim w osobie amerykańskiego fizyka i filozofa. Thomasa Kuhna. Dwaj inni inspirujący w tej mierze Amerykanie to: psycholog Abraham Maslow i socjolog Robert Merton. – Mamy tu czterech klasyków poważnych. Klasykiem odważnym jest natomiast rodzimy przedstawiciel dziedziny wiedzy rzekomej, tj. imagineskopii, pod tym nazwiskiem znany z jednej tylko publikacji, ale za to publikacji przełomowej i w tejże dziedzinie, i w myśleniu jako takim. Chodzi o światowej sławy polskiego pendologa, Śledzia Otrembusa Podgrobelskiego. – Sugerując się stylem tego zręcznego naukowego prowokatora nie od rzeczy będzie w tym miejscu stwierdzić, że naukowym zamiarem autora było, aby artykuł stanowił głos mniej na puszczy, a więcej w dyskusji nad realnymi możliwościami prowadzenia skutecznej polityki sektorowej wobec nauki i szkolnictwa wyższego.
EN
The paper regards the general issues connected with the fundamental barriers which impede the implementation of an effective public policy in the sector of science and higher education. Its content does not refer exclusively to Poland or any specific formal solutions but it was written in the Polish science in mind in the first place. The author was inspired by the texts of both conservative and audacious classics.

Keywords

Year

Volume

15

Issue

15

Pages

51-65

Physical description

Dates

published
2017-12-28

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-1732-5641-year-2017-volume-15-issue-15-article-3048
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.