PL EN


2017 | 15 | 15 | 111-123
Article title

O źródłach zróżnicowania kulturowo-cywilizacyjnego Azji Południowo-Wschodniej

Content
Title variants
EN
Sources of cultural and civilizational differentiation in South East Asia
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Azja Południowo-Wschodnia stanowi region ekstremalnie różnorodny kulturowo. Współczesna rzeczywistość cywilizacyjno-kulturowa stanowi efekt licznych interakcji międzygrupowych, różnorodnych grup etnicznych i wyznawców odmiennych religii, do których dochodziło na przestrzeni dziejów. Charakter regionu determinowany jest także przez ukształtowanie terenu oraz bliskie sąsiedztwo dwóch ważnych cywilizacji: Indii oraz Chin. W artykule omówione zostaną źródła zróżnicowania cywilizacyjno-kulturowego Azji Południowo-Wschodniej.
EN
Southeast Asia is an extremely diverse region in terms of cultures and religions. Contemporary southeast Asian reality is the result of numerous interactions between different ethnic groups and religions that have taken place throughout history. The nature of the region is also determined by the shape of the terrain and proximity of two civilizations: India and China. The article discusses the sources of civilizational and cultural diversity in Southeast Asia.
Keywords
Year
Volume
15
Issue
15
Pages
111-123
Physical description
Dates
published
2017-12-28
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-1732-5641-year-2017-volume-15-issue-15-article-3051
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.