PL EN


2017 | 15 | 15 | 146-164
Article title

Relacje państwo–Kościół na przełomie XX i XXI wieku. Przypadek Polski

Content
Title variants
EN
The State and Church relations on the turn of XX and XXI century. The case of Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problemy wiary i religii państwa świeckiego, ich wzajemnych relacji są w czasach chwiejącego się świata1 bardzo istotne i nie do przecenienia. Należy szukać odpowiedzi jak pogodzić renesans religijności ze wzmożonym sekularyzmem w różnych krajach. Mówimy również o postsekularyzmie. Te ważkie zagadnienia determinują podziały polityczne w Polsce. Bez wspólnego dialogu, dążenia do konsensusu, odrzucenia fundamentalności możemy jako wspólnota polska przestać istnieć. Grozi nam przejście od utopii do dystopii. Wszystko zależy od tego jak reagować na te wyzwania będą państwo i Kościół katolicki. Należy również odrzucić wszelkie fobie i nacjonalizm z szowinizmem narodowym.
EN
Problems of the faith and religion of the laic State and their mutual relations in the times of the trembling world are very important and cannot be overestimated. We should look for the answers how to reconcile the renaissance of the religiosity with the increased secularism in the different countries. We are also talking about post-secularism. These issues determine the political divisions in Poland. Without a common dialogue, a desire for consensus, a rejection of fundamentalism, we can cease to exist as a Polish community. We are threatened by the transition from Utopia to dystopia. It all depends on how you react to these challenges will be the state and the Catholic Church. You should also reject all phobias and nationalism with national chauvinism.
Keywords
Year
Volume
15
Issue
15
Pages
146-164
Physical description
Dates
published
2017-12-28
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-1732-5641-year-2017-volume-15-issue-15-article-3055
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.