PL EN


2017 | 15 | 15 | 220-229
Article title

Fontenelle and Russia. Creation of the Petrine myth in eighteenth-century France

Content
Title variants
PL
Fontenelle i Rosja. Stworzenie mitu Piotra Wielkiego w osiemnastowiecznej Francji
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In 1725 Fontenelle, a French writer, philosopher and member of the Académie des sciences, wrote Éloge du Czar Pierre Ier to commemorate the recent death of Peter the Great and at the same time to glorify the reforms undertaken by the late Russian Czar to modernize his country. By virtue of this text Fontenelle succeeded in creating the Petrine myth, subsequently popularized in France by other outstanding figures of the French Enlightenment infatuated with Russia, which in the course of the eighteenth century was undergoing unprecedented socio-political transformation. Our article aims to show how Fontenelle constructed this myth and what rhetorical devices he employed to advance and later to promote it in France of his times.
PL
W 1725 r. Fontenelle, francuski pisarz, filozof i członek Akademii Nauk napisał Éloge du Czar Pierre Ier, by upamiętnić niedawną śmierć Piotra Wielkiego i zarazem sławić reformy, jakich podjął się ten monarcha w celu zmodernizowania Rosji. Za sprawą tego tekstu Fontenelle’owi udało się stworzyć mit Piotra Wielkiego, który później popularyzowali we Francji inni wybitni luminarze francuskiego Oświecenia zafascynowani Rosją, przechodzącą w ciągu XVIII wieku bezprecedensową społeczno-polityczną transformację. Niniejszy artykuł ma na celu ukazać, w jaki sposób mit ten został skonstruowany i jakich retorycznych chwytów użył jego autor, by rozwinąć i rozpropagować go we współczesnej mu Francji.
Keywords
Year
Volume
15
Issue
15
Pages
220-229
Physical description
Dates
published
2017-12-28
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-1732-5641-year-2017-volume-15-issue-15-article-3060
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.