PL EN


2017 | 15 | 15 | 295-315
Article title

Wybrane aspekty definicyjne cyberterroryzmu i ich znaczenie w perspektywie polityki bezpieczeństwa

Authors
Content
Title variants
EN
Selected aspects of the definition of cyberterrorism and their importance in the perspective of security policy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Cyberterroryzm stwarza poważne i szybko rozwijające się zagrożenia dla społeczeństwa oraz infrastruktury krytycznej państwa. Fakt ten wywołuje istotne zmiany w zakresie zapobiegania oraz zwalczania terroryzmu. Cyfrowy świat, w którym żyje społeczeństwo zapewnia szerokie możliwości dla cyberprzestępczości, ponieważ inicjuje i zachęca do wykorzystania ukrytych możliwości Internetu. Cyberterroryzm jest rodzajem przestępstwa, który jest skierowany przeciwko państwu i jego obywatelom. Obecnie sieci komputerowe są zagrożone i codziennie atakowane z powodu m.in. niezdolności do utrzymania dynamicznego rozwoju usług internetowych oraz szeroko dostępnych narzędzi i technik hakerskich. Jest to najbardziej trudne wyzwanie w walce cyberterroryzmem. Jednak sam termin jest często niewłaściwie wykorzystywany i nadużywany. Zrozumienie niebezpieczeństwa cyberterroryzmu musi zaczynać się od klarownego określenia jego definicji.
EN
Cyberterrorism creates serious and rapidly growing threats to society and the critical infrastructure of the state. This creates significant changes in the prevention and fight against terrorism. The digital world in which society is lived provides a wide range of opportunities for cybercrime as it initiates and encourages the use of hidden Internet capabilities. Cyberterrorism is a crime that is directed against the state and its citizens. Currently, computer networks are at risk and are attacked daily due to inter alia. The inability to maintain dynamic development of web services and widely available hacking tools and techniques. This is the most difficult challenge in the fight against cyberterrorism. However, the term itself is often misused and abused. Understanding the dangers of cyberterrorism must begin with a clear definition of its definition.
Keywords
Year
Volume
15
Issue
15
Pages
295-315
Physical description
Dates
published
2017-12-28
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-1732-5641-year-2017-volume-15-issue-15-article-4071
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.