PL EN


2017 | 15 | 15 | 362-374
Article title

Stanowisko wybranych państw Unii Europejskiej wobec kryzysu migracyjnego

Content
Title variants
EN
The stand of the selected European countries on immigration crisis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Polityka migracyjna Niemiec, Włoch i Węgier to przykład trzech różnych koncepcji, które są uzależnione w dużym stopniu od wizji rządów sprawujących władzę w tych państwach. Im bardziej liberalne i demokratyczne rządy, tym bardziej otwarte społeczeństwa i tym większa wrażliwość na potrzeby migrantów. Większe także poczucie solidarności z innymi państwami wewnątrz Unii Europejskiej, które kryzys uchodźczy dotyka najbardziej. Do Wspólnoty należą jednak państwa o różnym poziomie demokracji, również takie które niechętnie patrzą na obcych, a ich działania skupiają się przede wszystkim na ochronie własnych granic. Pomimo wielu różnic w bieżących rozwiązaniach cennym osiągnięciem trwającego dwa lata kryzysu uchodźczego jest zgoda wszystkich państw co do konieczności eliminowania przyczyn migracji poza Europą i ściślejsza współpraca w zakresie ochrony granic terytorium Unii Europejskiej.
EN
In this concise article I was trying to present the diversity and complexity of approaches to migration crisis in EU members. It is clear that there is still no proper remedy, and the one proposed by liberal parties, currently governing in the western countries, which accept uncontrolled flow of the immigrants, is becoming rejected by some communities. Social unrest will most likely reach its outburst during elections and may lead to a change of the political elites. According to such a scenario, in which right-wing and extreme right-wing parties will win the elections, there is no hope for finding a proper solution to the problem with the respect to the international law and human rights. To solve the migration crisis, there is only one solution: resolve the migration issue at its fount. Astonishingly simple in theory but almost impossible in practice, especially in the short period of time. All actions taken already in Europe have appeared not to be efficient and brought numerous counteractions, instead of profound and comprehensive prevention plan, which hopefully will be gradually implemented and developed.
Keywords
Year
Volume
15
Issue
15
Pages
362-374
Physical description
Dates
published
2017-12-28
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-1732-5641-year-2017-volume-15-issue-15-article-4081
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.