PL EN


2017 | 15 | 15 | 391-401
Article title

Mniejszość w procesie przemian. Perspektywa mniejszości serbołużyckiej

Content
Title variants
EN
Minorities in the process of change. Sorb’s minority perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia uwarunkowania przebudowy struktur organizacyjnych mniejszości serbołużyckiej w trakcie przełomu politycznego i przygotowań do jednoczenia się obu państw niemieckich. Autorka tekstu analizując wydarzenia kilku miesięcy przełomu lat 1989/1990 zaprezentowała główne nurty przemian w środowisku mniejszości oraz etapy budowania konsensusu narodowego.
EN
In the article Author describes reorganizations of Sorbs minority organizations due to political transformation and German reunification. Author analyzed events from 1989 to 1990. Also in the article was presented main trends of changes in the minorities.
Keywords
Year
Volume
15
Issue
15
Pages
391-401
Physical description
Dates
published
2017-12-28
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-1732-5641-year-2017-volume-15-issue-15-article-4086
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.