PL EN


2018 | 16 | 16 | 52-66
Article title

Siódme rosyjsko-chińskie spotkanie na szczycie (drugie „nieformalne spotkanie” na szczycie) 9-10 grudzień 1999 r.

Content
Title variants
EN
The seventh Russian-Chinese summit (the second “informal summit”), December 9-10, 1999.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono podstawowe dokumenty podpisane w czasie siódmego rosyjskochińskiego spotkania na szczycie (drugiego nieformalnego spotkania na szczycie) w Pekinie w dniach 9-10 grudnia 1999 r. W trakcie spotkania podpisano wspólny komunikat informacyjny z nieformalnego spotkania oraz wspólne oświadczenie rosyjsko-chińskie, a także trzy porozumienia międzyrządowe - dwa protokoły-opisy linii rosyjsko-chińskiej granicy państwowej w jej wschodniej oraz zachodniej części oraz porozumienie o wspólnym gospodarczym użytkowaniu wyodrębnionych wysp i przylegających do nich akwatoriów rzek pogranicznych.
EN
The article discusses the basic documents signed during the seventh Russian-Chinese summit meeting (the second “informal summit”) in Beijing on 9-10 December 1999. During the meeting a joint information from the second informal summit was signed, and a joint Russian Chinese statement. Three intergovernmental agreements were also signed – the protocol on the delineation of the eastern section of the boundary line between Russia and China, the protocol on the delineation of the western section of the boundary line between Russia and China, and an agreement on joint economic use of certain islands and the adjacent water areas of the border rivers.
Keywords
Year
Volume
16
Issue
16
Pages
52-66
Physical description
Dates
published
2018-11-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-1732-5641-year-2018-volume-16-issue-16-article-2879
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.