PL EN


2018 | 16 | 16 | 67-77
Article title

Polityka socjalna Królestwa Niderlandów wobec imigrantów

Content
Title variants
EN
Social policy of the Kingdom of Netherlands towards immigrants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Królestwo Niderlandów to państwo, które od wieków przyciągało imigrantów ze względu na otwartość, tolerancję; bez względu na pochodzenie etniczne i kulturowe, a słynęło z możliwości rozwoju i bogactwa. Model nordycki realizowany w polityce społecznej Królestwa Niderlandów w szczególny sposób zwraca uwagę na programy socjalne i obejmuje swoim zasięgiem główne rodzaje ryzyk socjalnych. Opieka państwa rozciąga się od chwili narodzin aż do śmierci. Bezpieczeństwo socjalne w Królestwie Niderlandów głównie świadczone jest w formie finansowej i odpowiednio redystrybuowane są środki na poszczególne zasiłki wprowadzane przez państwo dla imigrantów zamieszkujących na stałe w Holandii. Osłony socjalne w Holandii należą do najlepszych w Europie. Imigranci dostosowując się do wymagań instytucji państwa są zabezpieczeni socjalnie.
EN
The Kingdom of Netherlands is a country towards which various migrants headed due to its openness, tolerance and promise of prosperity and richness that it gave. Nordic model fulfilled by the Holland’s social policy focuses on social programmes and encompasses main types of social risks. Social care encompasses people from birth to death and is distributed in financial form. Financial resources are redistributed towards various immigrants settled in Holland. Social wealth care is one of the best in the whole world.
Keywords
Year
Volume
16
Issue
16
Pages
67-77
Physical description
Dates
published
2018-11-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-1732-5641-year-2018-volume-16-issue-16-article-2880
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.