PL EN


2018 | 16 | 16 | 217-230
Article title

Z księgi życia arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego

Content
Title variants
EN
From the book of life of the Archbishop Tadeusz Gocłowski
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prezentowany tekst ukazuje niektóre fakty z biografii abpa Tadeusza Gocłowskiego, który żył i działał w okresie bardzo ważnym dla Kościoła i Ojczyzny. I nie był on tylko świadkiem tych historycznych wydarzeń, ale aktywnym ich uczestnikiem. W świetle ewangelicznych rad niósł pomoc drugiemu człowiekowi i ludziom żyjącym w różnych środowiskach, także dalekich od Kościoła. Był człowiekiem budującym mosty wzajemnej relacji na płaszczyźnie ludzkiej, religijnej i narodowej.
EN
The article presents some facts from the biography of Archbishop Tadeusz Gocłowski who lived and worked in a very important period for the Church and Motherland. And he was not merely a witness of these historic events, but an active participant. In the light of the evangelical counsel, he carried help to people living in different environments, also distant from the Church. He was a man who built bridges for mutual relations on a human, religious and national level.
Keywords
Year
Volume
16
Issue
16
Pages
217-230
Physical description
Dates
published
2018-11-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-1732-5641-year-2018-volume-16-issue-16-article-2942
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.