PL EN


2018 | 16 | 16 | 285-302
Article title

Polskie elity partyjne wobec przyszłości Unii Europejskiej – perspektywa 1989-2008

Authors
Content
Title variants
EN
Polish party elites regarding the future of the European Union – the perspective of 1989-2008
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zainteresowanie Polaków kwestiami europejskimi po 1989 r. zaskutkowało, tym, że problematyka integracji Polski z Unią Europejską stała się tematem dyskursu publicznego. Prowadzono go w kilku wymiarach czasowych; wymiar pierwszy obejmujący lata 1989 -2001 to czas dyskusji o sensie i potrzebie wejścia Polski do Unii, wymiar drugi – lata 2001-2003 to szczegółowe i merytoryczne debaty na temat warunków członkostwa Polski w UE, wymiar trzeci, sytuujący się w latach 2003-2008 to rozważania na temat praktycznego wymiaru polskiego członkostwa i przyszłości instytucjonalnej UE. dla pełnego zobrazowania różnic w podejściu partii politycznych w Polsce wobec przyszłości Unii, niezbędne jest wskazanie na zróżnicowane stanowiska partii wobec problematyki unijnej po 1989 r.
EN
The interest of Poles about the european issues after 1989 resulted that the issue of Poland's integration with the European Union became the subject of public discourse. It was conducted in several time dimensions; the first dimension covering the years 1989-2001 is a time of discussion about the sense and the need to enter Poland into the Union, second dimension - 2001-2003 is detailed and substantive debates on the conditions of Poland's membership in the EU, the third dimension, located in the years 2003-2008, is a reflection on the practical dimension of the Polish membership and the institutional future of the EU. In order to fully illustrate the differences in the approach of political parties in Poland towards the future of the Union, it is necessary to indicate the party's diverse positions on the EU issues after 1989.
Keywords
Year
Volume
16
Issue
16
Pages
285-302
Physical description
Dates
published
2018-11-30
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-1732-5641-year-2018-volume-16-issue-16-article-3168
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.