PL EN


2018 | 16 | 16 | 303-315
Article title

Instytucjonalna forma przeciwdziałania zagrożeniu bezpieczeństwa socjalnego ludzi młodych

Authors
Content
Title variants
EN
Institutional form of counteracting the threat to social security of young people
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
We współczesnym świecie obserwuje się dynamiczną przemianę na rynku pracy. Występuje wiele przyczyn zaistnienia zjawiska bezrobocia oraz wiele jego rodzajów. Pośród grup dotkniętych tym niepożądanym zjawiskiem są ludzie młodzi, dla których jest to bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa socjalnego. Zgodnie z orientacją metodologiczną instytucjonalizmu spostrzega się, że państwo posiada liczne możliwości przeciwdziałania bezrobociu jak i jego skutkom. Pośród aktywnej polityki wyróżnia się funkcjonowanie Ochotniczych Hufców Pracy. Instytucja ta posiada długą tradycję istnienia. Powstała już w pierwszej połowie XX w. i kontynuuje swoją misję współcześnie. Obecnie pozbawiona jest funkcji kształtowania światopoglądu ludzi młodych a jej zadania koncentrują się na kształceniu i pośrednictwie pracy. Na tle ogólnopolskim wyróżniającą się aktywność przejawia Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy. Wydaje się, że aktywne formy wsparcia proponowane przez OHP znacząco wpływają na obniżenie zjawiska bezrobocia a poprzez to przeciwdziałają zagrożeniu bezpieczeństwa socjalnego ludzi młodych.
EN
In today's social changes, the problem of the threat to social security caused by the phenomenon of unemployment is of great importance. It is particularly implemented on the basis of the age group of people up to the age of 35. Many types of unemployment are distinguished. The state towards the labor market can conduct an active and passive policy. The presentation of the problem of unemployment as a significant threat to the social security of young people has adopted the methodological orientation of institutionalism. The organization of Voluntary Labor Corps is an exemplification of institutions that actively counteract the occurrence or deepening of unemployment. At present, in Poland in the post-transformation period, the socio-economic reality expresses the need to continue the VLC mission. The global crisis, the symptoms of which have been observed since 2006, has come to a declining end, announcing the recovery of the economy. Thus, there are groups of young people whose families have been affected by unemployment, poverty or social pathology, who in the next few years may become a desirable group of employees through VLC's educational and professional activities. It is not possible to completely eliminate the phenomenon of unemployment and even the threat of unemployment among people under 35. It is important to minimize their effects and to prepare young people for the challenges of modern times. Voluntary Labor Corps have a potential that places this institution among important elements on the labor market, which work to minimize the threat to social security caused by unemployment.
Keywords
Year
Volume
16
Issue
16
Pages
303-315
Physical description
Dates
published
2018-11-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-1732-5641-year-2018-volume-16-issue-16-article-3169
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.