PL EN


2018 | 16 | 16 | 401-409
Article title

Funkcjonowanie psychospołeczne i poczucie jakości życia dziecka w rodzinie w wymiarze ekonomicznym i społecznym

Authors
Content
Title variants
EN
Psychosocial functioning and a sense of the child’s quality of life in the family in the economic and social dimension
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Subiektywna jakość życia to poczucie dobrego satysfakcjonującego życia. Wśród czynników warunkujących jakość życia dziecka w rodzinie w zależności od wieku oraz poziomu rozwojowego wymienia się czynniki wewnętrzne w szczególności; warunki życia związane z statusem socjoekonomicznym rodziny i wsparcie otrzymywane od osób najbliższych. W literaturze przedmiotu zaprezentowane są dwa podejścia do jakości życia - podejście obiektywne są to obiektywne warunki życia mierzone za pomocą obiektywnych zmiennych takich jak: zdrowotne, materialne i społeczne warunki życia. Natomiast podejście subiektywne utożsamia jakość życia z satysfakcją.
EN
Among the factors determining the quality of life of a child in a family, depending on age and developmental level, internal factors are mentioned in particular; living conditions related to the socio-economic status of the family and support received from loved ones. The literature on the subject presents two approaches to the quality of life - the objective approach is objective life conditions measured by objective variables such as: health, material and social living conditions. The subjective approach, however, equates the quality of life with satisfaction.
Keywords
Year
Volume
16
Issue
16
Pages
401-409
Physical description
Dates
published
2018-11-30
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-1732-5641-year-2018-volume-16-issue-16-article-3174
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.