PL EN


2018 | 16 | 16 | 461-472
Article title

Decyzje polityczne, decyzje wojskowe w drodze do Rzymu na wiosnę 1944 roku

Content
Title variants
EN
Political decisions, military decisions on the way to Rome in the spring of 1944
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Szczególnym rodzajem decyzji politycznych są decyzje i rozkazy wojskowe, zwłaszcza na strategicznych i operacyjnych szczeblach dowodzenia. W artykule została podjęta próba przedstawienia decyzji politycznych jakie wojskowi podejmowali w maju 1944 roku podczas działań wojennych we Włoszech, które w istocie były decyzjami o charakterze politycznym. Ważną rolę przy podejmowaniu tych rozstrzygnięć odgrywały osobiste ambicje dowódców.
EN
Political decisions and military orders are a special kind of political decision, especially on the strategic and operational levels of command. The article attempts to present political decisions that the military undertook in May 1944 during hostilities in Italy, which in fact were political decisions. An important role in making these decisions was played by the personal ambitions of the commanders.
Keywords
Year
Volume
16
Issue
16
Pages
461-472
Physical description
Dates
published
2018-11-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-1732-5641-year-2018-volume-16-issue-16-article-3179
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.