PL EN


2019 | 17 | 17 | 144-153
Article title

Nowe podejście do problemu migracji. Zmiany w polityce migracyjnej RP

Content
Title variants
EN
A new approach to the migration problem. Changes in Poland's migration policy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule ukazuje się zmiany w polskiej polityce migracyjnej. Przyjęcie dokumentu „Polska polityka migracyjna” w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 spowodowało stworzenie polskiego modelu aktywnej polityki migracyjnej, w którym założono m. in. zarzadzanie procesami emigracyjnymi, imigracyjnymi, integrację cudzoziemców, a także uwzględniono politykę bezpieczeństwa państwa.
EN
The article presents changes in Polish migration policy. The adoption of the document "Polish Migration Policy" as a part of the Strategy for Responsible Development until 2020 resulted in the creation of the Polish model of active migration policy, which assumes, among others: management of immigration and immigration processes, integration of foreigners, and the security policy of the state.
Keywords
Year
Volume
17
Issue
17
Pages
144-153
Physical description
Dates
published
2019-12-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-1732-5641-year-2019-volume-17-issue-17-article-3839
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.