PL EN


2019 | 17 | 17 | 174-193
Article title

Patologia władzy a bezpieczeństwo jednostki. Analiza sytuacji w państwach dysfunkcyjnych Afryki Subsaharyjskiej

Content
Title variants
EN
The Pathology of Authorities and Human Security. Analysis of the Situation in the Dysfynctional Countries of Sub-Saharan Africa
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Czym jest patologia? Co leży u podstaw jej zaistnienia? Jaką formę przybiera ona w rękach przedstawicieli władzy? i wreszcie jaki  ma wpływ na bezpieczeństwo jednostki żyjącej w danym państwie? Zamierzeniem autorki niniejszego artykułu jest ukazanie zależności pomiędzy patologią władzy, występującą w państwach dysfunkcyjnych[1] a destabilizacją bezpieczeństwa ich obywateli. Obszarem poddanym eksploracji w poniższym tekście jest region Afryki Subsaharyjskiej[2], z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze dlatego, że właśnie tam (według corocznych rankingów Fragile States Index[3]) znajduje się najwięcej państw dysfunkcyjnych w skali globu, a po drugie dlatego, że z raportów opracowywanych przez różne instytucje rządowe, organizacje międzynarodowe i think tanki,  wynika, że skala tego problemu w Afryce, zdecydowanie przewyższa  niekorzystną sytuację w innych  regionach świata.   [1] Początkowo, wobec państw słabych - niestabilnych,  stosowany był termin „państwa upadłe”, który w literaturze z zakresu stosunków międzynarodowych pojawił się od lat 90-tych XX wieku (wprowadzony przez  Geralda Helmana i Stevena  Ratnera). Od 2005 roku, przez amerykański think tank Fund For Peace publikowany jest Ranking Państw Upadłych  Failed States Index ( FSI). Z czasem, ze względu na kontrowersje dotyczące określenia „upadłe państwa” zamieniono ten termin na „państwa dysfunkcyjne” i obowiązuje on w literaturze od mniej więcej 2010 roku. Natomiast nazwę Failed States Index, od 2014 roku zastąpiono Fragile States Index ( państwa wrażliwe). [2] Państwa zaliczane do obszaru Afryki Subsaharyjskiej to: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kamerum, Wyspy Zielonego Przylądka, Republika Środkowej Afryki, Czad, Komory, Kongo (Brazaaville), Kongo (Kinshasa), Przylądek Dobrej Nadzieji, Gwinea Równikowa, Erytrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Gwinea, Gwinea-Bissau, Kenia, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauretania, Mauritius, Mozambik, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tome e Principe, Senegal, Seszele, Sierra Leone, Somalia, RPA, Sudan, Sudan pdn., Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda, Zair, Zambia, Zimbabwe. [3] Fragile Sates Index – ranking państw wrażliwych – dysfunkcyjnych, opracowywany co roku przez  waszyngtońską organizację - Fundusz dla Pokoju (Fund for Peace, FP) i magazyn "Foreign Policy", analizujący skalę problemu poszczególnych państw świata w oparciu o 12 wskaźników niestabilności (Indicators of instability) obejmujących kwestie społeczne, gospodarcze i polityczno-militarne. Analizują one: presję demograficzną, masowe ruchy uchodźców i IDP (internally displaced person), skargi-niezadowolenie ludności, migracje ludności, asymetrię rozwoju gospodarczego i problem rozwarstwienia społecznego, stopień kryminalizacji państwa,  jakość administracji publicznej, skalę łamania praw człowieka, funkcjonowanie aparatu bezpieczeństwa  państwa, stopień upartyjnienia państwa, ingerencję w politykę wewnętrzną kraju ze strony innych państw i recesję gospodarczą. http://www.foreignpolicy.com/articles/2019/06/12/2019_failed_states_index_interactive_map_and_rankings (dostęp: 12.06.2019)  
EN
The aim of the article is to answer the questions such as: what is pathology? What is at the very heart of its existence? What forms can it fall in, in hands of representatives of authorities? Finally, what impact does it have on citizen`s security? The author`s intention is to present the relations between pathology among authorities, occuring in disfunctional states and the destabilization of its citizens` security. The region that is going to be explored is the Sub-Saharian Africa, due to two crucial reasons. Firstly, this is the place, where (according to annual Fragile States Index rank) majority of disfunctional states of globe is placed. Secondly, what comes from the reports of many government organisations and think tanks is that the scale of the problem in Africa, significantly exceeds the disadvantaeous situation in other regions of the world.
Keywords
Year
Volume
17
Issue
17
Pages
174-193
Physical description
Dates
published
2019-12-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-1732-5641-year-2019-volume-17-issue-17-article-3841
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.