Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl
Title

Miscellanea Historico-Iuridica

Other titles

ISSN

1732-9132

ISSN

1732-9132

DOI

10.15290/mhi
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes

Editorial office

Persons and institutions

Next title

Previous title

Expand/Collapse Notes, frequency, content page

Frequency

półrocznik / biannual

Full contents

Full contents local availability

Yes

Notes

„Miscellanea Historico-Iuridica” są czasopismem wydawanym od 2003 r. Jest to periodyk (półrocznik od 2014 r.) przygotowywany przez pracowników Katedry Nauk Historycznoprawnych, Filozofii i Teorii Prawa oraz Komparatystyki Prawniczej z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Zamieszczane w nim teksty są przede wszystkim efektem badań pracowników Katedry, mają charakter historycznoprawny bądź traktują o prawie współczesnym z wyraźnym kontekstem historycznym. Obejmują one problematykę od prawa rzymskiego do historii prawa XX wieku. Duża część tekstów koncentruje się na dziejach prawa państw komunistycznych. Dodatkowo publikowane są artykuły autorów zagranicznych, współpracujących z Wydziałem Prawa. Publikujemy także teksty o historii prawa naszego regionu Polski. Ważną częścią każdego numeru są dokumenty archiwalne, będące efektem poszukiwań badawczych naszych autorów oraz kronika naszej Katedry. Publikujemy także zeszyty poświęcone konkretnym tematom (np. rewolucje rosyjskie, system wersalski).
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.