PL EN


2018 | 17 | 1 | 121-141
Article title

Leon Petrażycki –„ordynarnyj” profesor

Content
Title variants
EN
Leon Petrażycki – “appointed” professor
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule autor podejmuje polemikę ze stereotypami jakie w związku ze znaczeniem Petrażyckiego, jego koncepcją i teorią prawa, funkcjonują współcześnie. Poprzez eksplikację poglądów badaczy bezpośrednio związanych dorobkiem naukowym Petarżyckiego, jak też wyodrębnienie znaczących elementów biografii autor odpowiada na pytania: Jakie czynniki wpłynęły na powstanie jego nowatorskich teorii? Jakie mają znaczenie dla nauki prawa oraz jakie są przyczyny dysonansu w postrzeganiu jego znaczenia dla nauki światowej i polskiej oraz jego miejsca w jej panteonie? Czy też, jaki wpływ miały jego teorie na prawotwórcze dokonania polskiego prawa cywilnego ostatniego stulecia?
EN
In this article the author undertakes polemics with contemporary stereotypes concerning Petrazycki’s significance, his concept and theory of law. Explaining the views of researchers directly interlinked with Petrazycki’s academia achievements and extracting significant events from Petrazycki’s biography the author answers following questions: how the theories are significant to jurisprudence and what are the reasons of dissonance in perception of his importance for both global and polish science? What influence had Petrazycki’s theories on polish civil law throughout last century.
Year
Volume
17
Issue
1
Pages
121-141
Physical description
Dates
published
2019-11-28
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-1732-9132-year-2018-volume-17-issue-1-article-49
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.