PL EN


2018 | 17 | 2 | 55-70
Article title

Charakter prawny zamówień publicznych w Rzymie republikańskim

Content
Title variants
EN
Legal framework of public contracts in Roman Republic
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W Rzymie okresu republiki rozwinął się złożony system reguł prawnych określających postępowanie przy zamawianiu usług i towarów przez państwo. Cenzorzynadzorowali wszelkie wpływy państwa nazywane vectigalia, takie jak opłaty zakorzystanie z ziemi publicznej, salin, kopalni, ceł i innych. Zwykle cenzorzy prowadziliaukcję, wybierając kontraktora na okres lustrum, który oferował najwyższą kwotęzebranych należności. Locationes censoriae stanowiły główny instrument prawny,ukształtowany w praktyce i utrzymywany siłą tradycji. Pozwalał on państwurzymskiemu spełniać swoje funkcje mimo braku aparatu biurokratycznego. Normyprawa na styku sfery publicznej i prywatnej określają postępowanie uczestników odogłoszenia zamówienia przez prowadzenie licytacji, zawarcie umowy, jej wykonaniei zabezpieczenie, aż po kontrolę wykonania i surową odpowiedzialność tych, którzynie wywiązali się należycie z przyjętego zamówienia.
EN
Rome in the republican period used to allocate public services, building projectsetc. to private contractors. Locationes censoriae was a main legal tool to that end.The system of legal rules was developed, which operate on the border of the publicand private sectors producing a legal, economic and political intertwining of bothspheres. A sophisticated set of rules introduced by custom and maintain by tradition,determined the procedure of enactment of intention to make a contract and auctionto choose a contractor with whom to conclude a contract. Its rules covered also theway to secure the position of the state either by way of a real right (ownership, rightof pledge, mortgage) or by additional debtors (personal security), usually both, whichcould lead to severe responsibilities for contractors and their guaranties.
Year
Volume
17
Issue
2
Pages
55-70
Physical description
Dates
published
2019-12-20
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-1732-9132-year-2018-volume-17-issue-2-article-19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.