PL EN


2018 | 17 | 2 | 87-100
Article title

Nadzór nad działalnością bankierów rzymskich (nummularii) w starożytnym Rzymie

Content
Title variants
EN
The Supervision over Roman bankers (nummularii)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza źródeł prawnych i literackich odnoszących się do kwestiinadzoru nad działalnością bankierów (nummularii). Przeprowadzone rozważaniadowiodły, że edylowie, namiestnicy prowincji lub praefectus Urbis, sprawowalinadzór nad bankierami. Każdy z tych urzędników posiadał oddzielne kompetencjew ramach nadzoru nad nummularii. Działalność bankiera była ważna z punktuwidzenia interesu publicznego, dlatego nie dziwi fakt, że rzymscy urzędnicysprawowali szeroką kontrolę nad tą sferą życia gospodarczego.
EN
The aim of the article is the analysis of the legal and literary sources referring to theissue of supervision over the activity of bankers (nummularii). The considerationscarried out proved that the aediles, provincial governors or Urbis praefectus, exercisedsupervision over the bankers. Each of these officials had separate competences aspart of the supervision of nummularii. The banker’s activity was important fromthe point of view of public interest, which is why it is not surprising that the Romanofficials held extensive control over the activity of bankers.
Year
Volume
17
Issue
2
Pages
87-100
Physical description
Dates
published
2020-01-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-1732-9132-year-2018-volume-17-issue-2-article-21
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.