PL EN


2018 | 17 | 2 | 249-261
Article title

Edykt cesarza Hadriana o oliwie1

Content
Title variants
EN
The Emperor Hadrian’s edict on the oil
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Cesarz Hadrian był znany ze swych sympatii do kultury greckiej. Wyrazem tego byłachociażby kwestia regulacji sprzedaży ryb w Attyce. Jednakże szczególną atencjącesarz darzył Ateny i zdecydował się wydać konstytucję cesarską (edictum) regulującą kwestię handlu oliwą. Dokument zachował się na zachodniej bramie forumrzymskiego, lecz w kilku miejscach zawiera luki w tekście uniemożliwiające jego peł-ną analizę. Zachowane przepisy pozwalają ukazać sens regulacji cesarza Hadriana.Pierwszoplanową kwestią była problematyka regulacji sprzedaży oliwy i jej dostawdo Aten, z jednoczesnym wskazaniem sankcji karnych i procedury przed wymiarem sprawiedliwości w przypadku naruszenia postanowień edictum of Hadriani dere olearia.
EN
Emperor Hadrian was known for his sympathy for Greek culture. As a result of thishe passed a statute regulating the sale of fish in Attica. However, the Emperor paidparticular attention to Athens and decided to pass an imperial constitution (edictum)regulating the oil trade. The document has been preserved on the western gate ofthe Roman forum, but in a few places it contains gaps in the text that unleash its fullanalysis. The preserved regulation allows to show the sense of Emperor Hadrian’smarket policy. The main issue was to regulate the sale of oil and its supplies to Athens,with simultaneous indication of crimes and penalties as well as the procedure beforethe administration of justice in the event of violation of the provisions of the edictumHadriani de re olearia.
Year
Volume
17
Issue
2
Pages
249-261
Physical description
Dates
published
2020-02-24
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-1732-9132-year-2018-volume-17-issue-2-article-41
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.