PL EN


2020 | 18 | 1 |
Article title

Problem kodyfikacji prawa prywatnego w państwach Europy Środkowo-Wschodniej z perspektywy stulecia

Content
Title variants
EN
The problem of private law codification in the countries of Central and Eastern Europe from the perspective of the past century
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Minione stulecie dla państw Europy Środkowo-Wschodniej to nie tylko wiek ustrojowych transformacji, lecz także wiek kodyfikacji. Celem artykułu jest ukazanie podobnych problemów dotyczących narodowej kodyfikacji prawa prywatnego w Królestwie Serbów, Chorwatów i Słoweńców oraz późniejszej Jugosławii (następnie po jej rozpadzie Chorwacji, Słowenii, Bośni i Hercegowiny, Macedonii, Serbii, Czarnogóry), w Czechosłowacji (Czechach i Słowacji), na Węgrzech i w Polsce, oraz na Litwie, Łotwie i w Estonii.
EN
The past century for the countries of Central and Eastern Europe is not only the age of systemic transformation, but also the age of codification. The aim of the article is to show similar problems regarding the national codification of private law in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes and later Yugoslavia (then after the break up of Croatia, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Serbia, Montenegro), Czechoslovakia (Czech Republic and Slovakia), Hungary and Poland, and Lithuania, Latvia and Estonia.
Year
Volume
18
Issue
1
Physical description
Dates
published
2020-04-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-1732-9132-year-2020-volume-18-issue-1-article-411
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.