PL EN


2020 | 18 | 1 |
Article title

Obywatelstwo w kontekście zmian terytorialnych przyjętych w traktacie wersalskim

Content
Title variants
EN
Citizenship in the context of territorial changes adopted in the Versailles Treaty
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ukazanie jak w kontekście zmian terytorialnych przyjętych w traktacie wersalskim uregulowana została kwestia obywatelstwa jednostek za-mieszkujących regulowane obszary. Ponadto w opracowaniu zdefiniowano pojęcie obywatelstwa oraz przedstawiono, jakie są możliwości zmian obywatelstwa w przy-padku zmian terytorialnych państw. Traktat wersalski należy do tej kategorii trakta-tów pokojowych, która w sposób szczegółowy reguluje sprawy związane z likwidacją wojny. Wśród wielu zagadnień rozstrzyga również kwestie obywatelstwa.
EN
This article aims to show how, in the context of the territorial changes adopted in the Versailles Treaty, the issue of the citizenship of individuals residing in these areas was regulated. Moreover, this essay defines the concept of citizenship and presents the possibilities of changing citizenships in the event of territorial changes. TheVersailles Treaty is in the category of peace treaties which regulate in detail matters related to the liquidation of war. Among many issues, it also resolves the citizenship issue.
Year
Volume
18
Issue
1
Physical description
Dates
published
2020-04-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-1732-9132-year-2020-volume-18-issue-1-article-438
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.