Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl
Title

Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989

Other titles

ISSN

1733-6996
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes

Editorial office

Persons and institutions

Next title

Previous title

Expand/Collapse Notes, frequency, content page

Frequency

rocznik / annual

Full contents local availability

Yes

Notes

Rocznik naukowy, którego głównym celem jest pogłębienie, skoordynowanie oraz upowszechnienie prac badawczych dotyczących aparatu represji w PRL: Resortu Bezpieczeństwa Publicznego PKWN, Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wojskowych i granicznych służb specjalnych, służb więziennych, Milicji Obywatelskiej, sądownictwa i prokuratury oraz jednostek paramilitarnych. Pismo podzielone jest na kilka działów obejmujących: artykuły i studia, artykuły i studia porównawcze – aparaty represji w innych krajach komunistycznych i totalitarnych, artykuły i studia: varia; artykuły i studia: biografie; materiały i dokumenty; stan badań i artykuły recenzyjne, dyskusje i polemiki.
Journal contents
  • Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.