PL EN


2013 | 3 (40) | 16-17
Article title

Kilka uwag na marginesie

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
Pages
16-17
Physical description
Dates
published
2013-09-30
Contributors
References
 • Kronika: Towarzystwo Miłośników Historji i Literatury Karaimskiej, „Ateneum Wileńskie”, R. X, 1935, s. 569.
 • Lietuvos Mokslų Akademijos Biblioteka, Vilnius, F. 143, s. 1531.
 • A. Šyšman, Karaj kašuhu (Jomach tirligindian Lietuva Karajlarnyn), „Onarmach”, 3, 1939, s. 13-14.
 • M. Antoniewicz, Rodowód książąt Radziwiłłów w dziełach Alberta Wijuka Kojałowicza, [w:] Albertas Vijukas Kojalovičius iš 400 metų perspektyvos, „Senoji Lietuvos literatūra”, 27, Vilnius 2009, s. 181-214;
 • M. Antoniewicz, Protoplaści książąt Radziwiłłów. Dzieje mitu i meandry historiografii, Warszawa 2011.
 • T. Narbutt, Dzieje narodu litewskiego, t. VII: Panowanie Swigrygełły i Zygmunta, Wilno 1840
 • T. Narbutt, Dzieje narodu litewskiego, t. VII, t. IV, Wilno 1838.
 • Żywot księcia Bogusława Radziwiłła, wyd. A. Popliński, Poznań-Trzemeszno 1840.
 • B. Radziwiłł, Autobiografia, wyd. T. Wasilewski, Warszawa 1979.
 • E. Tyszkiewicz, Birże. Rzut oka na przeszłość miasta, zamku i ordynacyi, St. Petersburg [Wilno] 1869.
 • S. Szapszał, O zatraceniu języka ojczystego przez Tatarów w Polsce, „Rocznik Tatarski”, I, 1932.
 • Sz. Firkowicz, O Karaimach w Polsce, Troki, 1938.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-1733-7585-year-2013-issue-3__40_-article-658
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.