PL EN


2016 | 27 | 3 (52) | 15-15
Article title

Nad trockim jeziorem wykład o karaimskiej edukacji

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jedenastego lipca, tuż po zakończeniu XIV Letniej Szkoły Języka Karaimskiego, kiedy jeszcze nie wszyscy goście i uczniowie się rozjechali do domów, miało w Trokach miejsce wydarzenie, które nawiązało do zaniechanego (niestety!) w tym roku cyklu popołudniowych wykładów o Karaimach dla Karaimów. Lietuvos Karaimų Kultūros Bendrija i Związek Karaimów Polskich zaprosiły członków społeczności do Karaimskiej Szkoły – Midrasz na wykład dr Ur-szuli Wróblewskiej pt. „Karaimska aktywność edukacyjna w Drugiej Rzeczpospolitej”. Prelegentka, adiunkt w Katedrze Historii Wychowania Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwer- sytetu w Białymstoku, specjalizuje się w dziejach praktyki i myśli pedagogicznej, prowadzi badania nad oświatą mniejszości etnicznych w okresie międzywojennym, historyczno-społecznymi przemianami obrzędowości oraz rozwojem edukacji muzealnej. Kilka lat temu podjęła kwerendę archiwalną na temat działalności edukacyjnej Karaimów w okresie międzywojennym, badając archiwa wileńskie i war- szawskie. Temu zagadnieniu był też poświęcony popołudniowy wykład, który zebrał sporą grupę zainteresowanych słuchaczy. Czasem wydaje się nam, głęboko zanurzonym w karaimskim życiu kulturalnym i społecznym, że nic nowego dowiedzieć się nie możemy. A jednak prelegentka ukazała całkiem nowe spojrzenie na problematykę wychowania i edukacji dziecka kara- imskiego. Przedstawiła rozwiązania przyjęte przez społeczność karaimską w okresie międzywojennym z innego punktu widzenia, poprzez pryzmat systemu edukacyjnego II RP, której polityka oświatowa nie zawsze była łaskawa dla edukacji mniejszościowej. Po niezwykle interesującym wykładzie prelegentka zaprezentowała dwie publikacje, które są efektem jej badań: Działalność kulturalno-oświatowa Karaimów w Drugiej Rzeczpospolitej oraz Karaimi wileńscy w okresie międzywojennym. Protokoły z posiedzeń organizacji karaimskich. Obie książki, wydane w 2015 r. w Białymstoku przez wydawnictwo TransHumana bez wątpienia mogą być niezwykle interesującą lekturą na jesienne wieczory. Wielu z nas znajdzie w nich znajome nazwiska...
EN
Jedenastego lipca, tuż po zakończeniu XIV Letniej Szkoły Języka Karaimskiego, kiedy jeszcze nie wszyscy goście i uczniowie się rozjechali do domów, miało w Trokach miejsce wydarzenie, które nawiązało do zaniechanego (niestety!) w tym roku cyklu popołudniowych wykładów o Karaimach dla Karaimów. Lietuvos Karaimų Kultūros Bendrija i Związek Karaimów Polskich zaprosiły członków społeczności do Karaimskiej Szkoły – Midrasz na wykład dr Ur-szuli Wróblewskiej pt. „Karaimska aktywność edukacyjna w Drugiej Rzeczpospolitej”. Prelegentka, adiunkt w Katedrze Historii Wychowania Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwer- sytetu w Białymstoku, specjalizuje się w dziejach praktyki i myśli pedagogicznej, prowadzi badania nad oświatą mniejszości etnicznych w okresie międzywojennym, historyczno-społecznymi przemianami obrzędowości oraz rozwojem edukacji muzealnej. Kilka lat temu podjęła kwerendę archiwalną na temat działalności edukacyjnej Karaimów w okresie międzywojennym, badając archiwa wileńskie i war- szawskie. Temu zagadnieniu był też poświęcony popołudniowy wykład, który zebrał sporą grupę zainteresowanych słuchaczy. Czasem wydaje się nam, głęboko zanurzonym w karaimskim życiu kulturalnym i społecznym, że nic nowego dowiedzieć się nie możemy. A jednak prelegentka ukazała całkiem nowe spojrzenie na problematykę wychowania i edukacji dziecka kara- imskiego. Przedstawiła rozwiązania przyjęte przez społeczność karaimską w okresie międzywojennym z innego punktu widzenia, poprzez pryzmat systemu edukacyjnego II RP, której polityka oświatowa nie zawsze była łaskawa dla edukacji mniejszościowej. Po niezwykle interesującym wykładzie prelegentka zaprezentowała dwie publikacje, które są efektem jej badań: Działalność kulturalno-oświatowa Karaimów w Drugiej Rzeczpospolitej oraz Karaimi wileńscy w okresie międzywojennym. Protokoły z posiedzeń organizacji karaimskich. Obie książki, wydane w 2015 r. w Białymstoku przez wydawnictwo TransHumana bez wątpienia mogą być niezwykle interesującą lekturą na jesienne wieczory. Wielu z nas znajdzie w nich znajome nazwiska...
Keywords
Year
Volume
27
Issue
Pages
15-15
Physical description
Dates
published
2016-09-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-1733-7585-year-2016-volume-27-issue-3__52_-article-87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.