PL EN


2014 | 34 | 4 | 7-8
Article title

Wstęp

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
GICID: 01.3001.0010.3875 Szanowni Państwo,Uważam za niezwykle cenną inicjatywę poświęcenie uwagi przez redakcję niniejszego kwartalnika problemom dysfunkcji i patologii zarządzania. Zajmując się od lat wraz z zespołem koleżanek i kolegów Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Łódzkiego tą problematyką, docieramy do przykładów dysfunkcjonalnej rzeczywistości, odnoszącej się do dwóch obszarów sprawowania władzy, tj. państwa i samorządu oraz wszelakiego rodzaju organizacji z każdej sfery działalności. Interesują nas działania rządzących z różnych szczebli organizacyjnych, odpowiadających za funkcjonowanie „swoich organizacji”. Szczególne zastrzeżenie budzą zachowania kadry kierowniczej, prowadzące do kreowania wadliwej polityki personalnej, pogarszającej tym samym kondycję psychiczną i fizyczną pracowników. Właśnie tej problematyce poświęcone są ciekawe artykuły autorstwa Moniki Stawiarskiej‑Lietzau i  Magdaleny Łużniak‑Piechy, Dariusza Turka i Alicji Winnickiej‑Wejs. W pierwszym z nich autorki omawiają zależności zachodzące między, patologicznym typem osobowości menedżera i kulturą organizacyjną. Udowadniają w jaki sposób typ osobowości patologicznej (niestety typowy dla wielu korporacji) oddziaływuje na tworzenie toksycznego środowiska pracy, wywołującego konsekwencje psychologiczne wśród członków organizacji. O pracoholizmie, mobbingu i wypaleniu zawodowym oraz ich konsekwencjach dla zdrowia pracowników mówi artykuł Alicji Winnickiej‑Wejs. Funkcjonowaniu patologicznego środowiska pracy wywołanego przez menedżerów towarzyszy patologiczny klimat organizacyjny. Stąd też współpracującym udzielają się patologiczne zachowania, tj. schadenfreude (uciecha z cudzego nieszczęścia). Tym zachowaniom i ich oddziaływaniom na zdrowie pracowników poświęcony jest artykuł autorstwa Dariusza Turka. Kolejne rozważania dotykające dysfunkcji organizacji odnoszą się do elementów funkcji personalnej. Identyfikacja dysfunkcji, występujących w procesie szkolenia i przeciwstawienie ich dobrym praktykom charakterystycznym dla społecznie odpowiedzialnego przedsiębiorstwa została zaprezentowana także w ciekawym artykule autorstwa Sylwii Wiśniewskiej.W niniejszym kwartalniku przedstawiono również interesujące wyniki badań autorstwa Macieja Macko, Zorana Sušanj, Any Jakopec, dowodzące zachodzenia związków między stylem kierowania (wywołującym zaangażowanie pracowników) a przywiązaniem do organizacji. O dysfunkcjonalnym charakterze polityki personalnej, występującej w  badanym przedsiębiorstwie (studium przypadku) oraz jej skutkach w wymiarze społecznym i ekonomicznym traktuje artykuł autorstwa Katarzyny Gadomskiej‑Lili.Tradycyjnie w  kwartalniku znalazło się miejsce dla doktorantów. Danuta Rynkiewicz i Greta Kanownik zajęły stanowisko wobec rozwoju innowacji otwartych i zintegrowanego systemu zarządzania jakością w ochronie zdrowia.Jestem przekonana, że prezentowane treści wzbogacą istniejący dorobek w sferze diagnozowania i reformowania patologicznej rzeczywistości w naszych organizacjach.Składam szczególne podziękowania prof. zw. dr hab. Marcie Juchnowicz za Jej zaangażowanie w rozwój naszej dyscypliny.
Keywords
Year
Volume
34
Issue
4
Pages
7-8
Physical description
Dates
published
2014-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-1734-087X-year-2014-volume-34-issue-4-article-1699
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.