PL EN


2009 | 8 | 1/2 | 149-169
Article title

STEPHANUSA DAMALEVICIUSA „BŁOGOSŁAWIONY BOGUMIŁ. CZTERNASTY ARCYBISKUP” (Z „SERIES ARCHIEPISCOPORUM GNESIENSIUM ATQUE RES GESTAE” – WYDANEGO W 1649 R.)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Damalewicz należy do uznanych polskich pisarzy epoki baroku i w ostatnich latach budzi coraz większe zainteresowanie badaczy XVII wieku. Renarda Ocieczek poświęciła mu w swej pracy rozdział zatytułowany „Piec babiloński” i „gałązka oliwna” – dwa ulubione znaki literackie ks. Stefana Damalewicza. Przyczynek do obrazowania barokowego6 . W proboszczu z Kalisza widzi ona też potencjalnego autora Oblężenia Jasnej Góry Częstochowskiej7 , poematu, który był jednym ze źródeł Sienkiewiczowskiego Potopu
Year
Volume
8
Issue
1/2
Pages
149-169
Physical description
Dates
published
2009-11-21
Contributors
References
 • J. Korytkowski, Arcybiskupi gnieźnieńscy: prymasowie i metropolici Polscy od roku 1000 aż do roku 1821 czyli do połączenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego z biskupstwem poznańskim według źródeł archiwalnych, t. I, Poznań 1888.
 • E. Koszewska, Analiza źródłoznawcza: Kroniki Klasztoru Trzemeszeńskiego, publikacja z http://starogard.edu.pl/content/file/68/pub6_
 • ek.pdf (stan z dn. 23.06.2010 r.)
 • R. Ocieczek, Oblężenie Jasnej Góry Częstochowskiej. Dzieło i autor, Kraków 1993.
 • R. Ocieczek, Wśród sławetnych, nobilitowanych i szlachetnie urodzonych. Studia i rozprawy o pisarzach wieku XVII, Katowice 2003.
 • E. Ozorowski, Damalewicz Stefan, w: Słownik polskich teologów
 • katolickich, t. I, Warszawa 1981.
 • P. Pawłowski, Damalewicz Stefan, w: Włocławski słownik biograficzny, t. I, Włocławek 2004.
 • P. Pawłowski, Ludwik Krzysztof Miller rektor szkoły katedralnej we Włocławku i pisarz XVII wieku, „Studia Włocławskie” 11 (2009).
 • P. Pawłowski, Ślady pamięci (6) Konterfekt odnaleziony, „Przewodnik Katolicki” 03/2006 (dodatek „Włocławek”).
 • P. Pawłowski, Włocławski okres życia i twórczości Stefana Damalewicza, „Studia Włocławskie” 8 (2005).
 • M. Siemieński, Monumenta ecclesiae metropolitanae Gnesnensis,
 • Poznań 1823.
 • A. Teisserio (Antoine Teissier), Catalogi auctorum: qui librorum
 • catalogos, indices, bibliothecas, virorum litteratorum elogia, vitas,
 • aut orationes funebres, scriptis consignarunt, Coloniae Allobrogum
 • ---
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-1896-3455-year-2009-volume-8-issue-1_2-article-615
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.