PL EN


2017 | 2 | 33-50
Article title

The Discovery of Jan Chryzostom Pasek's Romantic Manuscript (1821). The Third Beginning of Polish Romanticism

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Jan Chryzostom Pasek’s seventeenth-century Pamiętniki [Diaries] has to be regarded an important manuscript for Polish Romanticism. The significance of this text can only be rivalled by Macpherson’s songs of Ossian, the Dvůr Králové Manuscript, or the Poetic Edda, which is attested by a considerable number of editions of this Old-Polish ‘epic work’. The first printing of a substantial part of the text appeared in 1821 in Warsaw in the Astrea magazine. This publication contributed to the complex phenomenon of the Romantic turning point. Pasek’s Pamiętniki should be counted as the third beginning of Polish Romanticism, after Adam Mickiewicz’s Ballady i romanse (first volume of Mickiewicz’s Poezyje) and Antoni Malczewski’s Maria.
Keywords
Year
Issue
2
Pages
33-50
Physical description
Dates
published
2018-11-22
Contributors
References
 • Zygmunt Krasiński, Listy do Adama Sołtana, oprac. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski, Warszawa 1970.
 • [Edward Raczyński], Przedmowa, w: Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska z czasów panowania Jana Kazimierza, Michała Korybuta i Jana III, wydane z rękopismu przez Edwarda Raczyńskiego, Poznań 1836.
 • Czesław Miłosz, O historii polskiej literatury, wolnomyślicielach i masonach, w: tegoż, Prywatne obowiązki, Olsztyn 1990.
 • Zofia Stefanowska, O Przełomowości i przełomie romantycznym, w: tejże, Mapa romantyzmu polskiego. Pisma z lat 1964–2007, Warszawa 2014.
 • Aleksander Brückner, Wstęp, w: Antoni Malczewski, Maria, Lwów 1925.
 • Adam Mickiewicz, Literatura słowiańska. Kurs drugi. Wykład II, w: Dzieła, Wydanie Rocznicowe 1798–1998, redakcja naczelna:
 • Zbigniew Jerzy Nowak, Maria Prussak, Zofia Stefanowska, Czesław Zgorzelski, t. IX, Warszawa 1997.
 • Marzeny Kryszczuk, Juliusz Słowacki wobec tradycji szlacheckiej, Warszawa 2011.
 • Czesław Miłosz, Historia literatury polskiej do roku 1939, Kraków
 • Romantyczna gawęda szlachecka. Antologia, wybrał i oprac. Andrzej Waśko, Kraków 1999.
 • Konstanty Gaszyński, Pisma prozaiczne, Lipsk 1874.
 • Andrzej Waśko, Romantyczny sarmatyzm. Tradycja szlachecka w literaturze polskiej lat 1831–1863, Kraków 1995.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-1896-3455-year-2017-issue-2-article-2999
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.