Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl
Title

Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych

Other titles

ISSN

1896-8279
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes

Editorial office

Persons and institutions

Next title

Previous title

Expand/Collapse Notes, frequency, content page

Frequency

rocznik / annual

Full contents

Full contents local availability

Yes

Notes

Teka Politologii i Stosunków Międzynarodowych to recenzowane czasopismo naukowe, stworzone w oparciu o współpracę z Polską Akademią Nauk Odział w Lublinie. TEKA jest obecnie czasopismem o profilu politycznym w dziedzinie stosunków międzynarodowych i nauk o polityce. TEKA opublikuje wysokiej jakości oryginalne prace, z odpowiednim teoretycznym lub analitycznym opracowaniem, pracami monograficznymi i porównawczymi, które mają prezentować nowe i kontrowersyjne tematy, a także krytyczne recenzje, raporty i komunikaty. Redaktorzy czasopisma zaproponowali kilka celów, które musi spełnić publikacja: zagwarantowanie ciągłego kontaktu czytelnika, badacza i studenta z bieżącymi problemami z zakresu studiów nad stosunkami międzynarodowymi, naukami o polityce; integrować i pogłębiać współpracę naukową w wielu dziedzinach; promować wymianę intelektualną między naukowcami z krajowych i zagranicznych ośrodków badawczych. Mamy nadzieję, że nasze czasopismo Teka Politologii i Stosunków Międzynarodowych będzie podstawą do debat naukowych, a jednocześnie pogłębi internacjonalizację naszej sieci akademickiej, która obejmie analityków z Europy Zachodniej i Wschodniej, USA, Azji.
Journal contents
  • Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.