PL EN


2019 | 14 | 33-52
Article title

An empirical method to distinguish the meanings of three case suffixes in Hungarian

Authors
Content
Title variants
PL
Empiryczna metoda odróżniania znaczeń trzech sufiksów przypadka w węgierskim
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper presents an empirical methodology for examining the semantic structure of three Hungarian suffixes: -nak/-nek (dative), -hoz/-hez/-höz (allative) and -nál/-nél (adessive). Case suffixes have a wide polysemic semantic structure that so far has been mostly examined from a linguistic point of view in the Hungarian literature. In contrast with the former investigations, the present sorting task (cf. Sandra and Rice 1995) is based on a test performed by language users. Informants were 25 native speakers whose task was to sort 3 packs of 20 sentences that contained one word with one of the three case suffixes each. They were asked to make arbitrary groups based on the meaning of the suffixes. Then the results were put to a hierarchical clustering analysis by the software Past, which illustrated the more typical pairings and similarities on a dendrogram. The graphs on the dendrograms show us which meanings are closer in sense, and which ones are less similar. The method may be a useful tool for learning something about a polysemic network based on the language users’ intuition.  
PL
W artykule przedstawiono empiryczną metodologię badania struktury semantycznej trzech węgierskich sufiksów: -nak/-nek (celownik), -hoz/-hez/-höz (allatyw) i -nál/-nél (adesyw). Sufiksy przypadków mają szeroką polisemiczną strukturę semantyczną, która do tej pory była najczęściej badana z punktu widzenia lingwistów w literaturze węgierskiej. W przeciwieństwie do poprzednich badań, obecne zadanie sortowania (por. Sandra i Rice 1995) opiera się na teście wykonywanym przez użytkowników języka. Informatorami było 25 rodzimych użytkowników języka, których zadaniem było posortowanie 3 zestawów po 20 zdań, z których każde zawierało jeden wyraz z jednym z trzech sufiksów. Zostali poproszeni o utworzenie dowolnych grup na podstawie znaczenia sufiksów. Następnie wyniki zostały poddane hierarchicznej analizie skupień za pomocą programu Past, który zilustrował bardziej typowe pary i podobieństwa w dendrogramie. Wykresy na dendrogramach pokazują, które znaczenia są bliższe, a które mniej podobne. Metoda ta może być użytecznym narzędziem do poznania sieci polisemicznej opartej na intuicji użytkowników języka.
Year
Issue
14
Pages
33-52
Physical description
Dates
published
2020-04-17
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-1896-9585-year-2019-issue-14-article-22632
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.