PL EN


2019 | 14 | 204-213
Article title

Specyfika terminologii chemicznej w języku chińskim. Zastosowanie Niebiańskich Pni (天干) w tworzeniu chińskojęzycznych nazw systematycznych wybranych związków organicznych

Authors
Content
Title variants
EN
The characteristics of Chinese chemical terminology. The use of the Celestial Stems (天干) in the formation of the Chinese-language systematic names of selected organic compounds
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Chińskojęzyczna terminologia chemiczna wykazuje pewne szczególne cechy, które odróżniają ją od jej odpowiedników w języku angielskim i w języku polskim. W niniejszym artykule przedstawiono pochodzenie i zastosowanie Niebiańskich Pni (天干), stanowiących element chińskojęzycznych nazw systematycznych wielu związków organicznych, opisując zarazem powiązaną z Niebiańskimi Pniami grupę wyrazów zwanych Ziemskimi Gałęziami (地支). Określono również najważniejsze morfemy wykorzystywane w tworzeniu nazw systematycznych wybranych prostych związków organicznych, wskazując powiązanie znaczenia i zapisu poszczególnych morfemów z właściwościami wspomnianych związków. Wymienione w artykule przykłady nazw chińskojęzycznych zestawiono z ich odpowiednikami w języku angielskim i w języku polskim dla wyraźnego zobrazowania  
EN
The Chinese chemical terminology demonstrates certain unique characteristics, which distinguish it from its counterparts in English and in Polish. The paper presents the origin and the use of the Celestial Stems (天干), which constitute an element of the Chinese-language systematic names of numerous organic compounds, while additionally describing a related group of words known as the Earthly Branches (地支). It also identifies the most important morphemes used in the formation of the systematic names of selected simple organic compounds, demonstrating the link between the meaning and the written form of these morphemes and the properties of the aforementioned compounds. The examples of Chinese-language names included in the paper are compared with their English and Polish equivalents in order to clearly illustrate the differences between them.
Year
Issue
14
Pages
204-213
Physical description
Dates
published
2020-04-17
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-1896-9585-year-2019-issue-14-article-22636
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.