Title

Conversatoria Litteraria

Other titles
ISSN
1897-1423
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes
Editorial office
Persons and institutions
Next title
Previous title
Expand/Collapse Notes, frequency, content page
Frequency
annual
Full contents local availability
Yes
Notes
Czasopismo „Conversatoria Litteraria” posiada wymiar międzynarodowy. Pismo jest wydawane od 2008 roku i poświęcone głównie zagadnieniom komparatystyki literacko-kulturowej, i nieodłącznych od niej historii, teorii literatury oraz filozofii (także filozofii języka). Od 2009 roku współwydawcą jest Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, dzięki czemu czasopismo wzbogaciło swoje pole badawcze o problemy folkloru słowiańskiego. Struktura uwzględnia zarówno aspekty metodologiczne, jak i tematykę publikacji. Artykuły publikowane są w językach słowiańskich oraz w języku angielskim i niemieckim.
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.