PL EN


Journal
2019 | 11 |
Article title

Zapożyczenia niemieckie w gwarze spiskiej (na podstawie materiału zgromadzonego w Korpusie spiskim)

Content
Title variants
EN
German borrowings in Spisz dialect (on the basis of material collected in the Corps of Spisz)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą określenia na podstawie gwary spiskiej zasięgu germanizmów leksykalnych w polach tematycznych, które pozwolą wskazać, przez jakie dziedziny życia szerzyły się one najbardziej, z określeniem liczby zapożyczeń w poszczególnych polach semantycznych. Podstawą omówienia jest powstały Korpus spiski.
EN
The article is an attempt at defining the range of lexical Germanisms in thematic fields in the Spisz dialect. This will allow to indicate which areas were most affected and to determine the numer of borrowings in specific semantic fields. The basis for the discussion is the Corps of Spisz.
Journal
Year
Volume
11
Physical description
Dates
published
2019-12-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-1898-9276-year-2019-volume-11-article-22608
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.