PL EN


Journal
2019 | 11 |
Article title

Między wyjątkowością a wstydem. Świadomość językowa mieszkańców powiatu ostrowskiego

Content
Title variants
EN
Between uniqueness and shame. Language awareness of the inhabitants of the Ostrów Wielkopolski powiat
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zajęto się zagadnieniami związanymi ze świadomością językową. Celem tekstu jest przedstawienie, co mieszkańcy powiatu ostrowskiego sądzą o gwarach. Materiał pozyskano za pomocą ankiety internetowej. Analiza porusza kilka kwestii: występowanie gwar w okolicach Ostrowa Wielkopolskiego, zauważane cechy gwar, skojarzenia wywołane przez słowo „gwara” (potoczny stereotyp gwary), geografia gwar w świadomości ankietowanych, stosunek do gwary, pokoleniowe występowanie gwary.
EN
The article presents issues related to language awareness. The purpose of the text is to present the opinions of residents of Ostrów Wielkopolski powiat about dialects. The material was obtained by means of an online survey. The analysis raises several issues: the occurrence of dialects around Ostrów Wielkopolski, the identified features of dialects, associations evoked by the word “dialect” (the dialect stereotype), the geography of dialects as perceived by the respondents, attitude to dialects, generational occurrence of dialects.
Journal
Year
Volume
11
Physical description
Dates
published
2019-12-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-1898-9276-year-2019-volume-11-article-22609
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.